3.5
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Vui lên, Namjoo Trung bình cộng 3.5 / 5 ra khỏi 2
Cấp
Không, nó có 15.2 nghìn lượt xem
Thay thế
Đang cập nhật
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh