2.7
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Vua của đêm Trung bình cộng 2.7 / 5 ra khỏi 7
Cấp
Không, nó có 26.5 nghìn lượt xem
Thay thế
야 왕성 귀남
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh