3.6
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Circles Trung bình cộng 3.6 / 5 ra khỏi 14
Cấp
Không, nó có 55.4 nghìn lượt xem
Thay thế
동아리, Drama Queens, Hiệp hội sân khấu
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh