4
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Sơ yếu lý lịch Trung bình cộng 4 / 5 ra khỏi 2
Cấp
Không, nó có 7.5 nghìn lượt xem
Thay thế
Tiếp tục
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh