1
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Tôi muốn một hương vị Trung bình cộng 1 / 5 ra khỏi 2
Cấp
Không, nó có 8.2 nghìn lượt xem
Thay thế
맛 보고 갈래요, Nhà máy Kimchi
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh