2.4
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Quyền truy cập của người giám sát Trung bình cộng 2.4 / 5 ra khỏi 5
Cấp
Không, nó có 25 nghìn lượt xem
Thay thế
Đặc quyền của Quản trị viên, 직장 관리자 권한
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh