4
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Nói chuyện với tôi Trung bình cộng 4 / 5 ra khỏi 1
Cấp
Không, nó có 27 nghìn lượt xem
Thay thế
톡투미
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh