3.1
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Một ngày tốt lành để dựng lều Trung bình cộng 3.1 / 5 ra khỏi 7
Cấp
Không, nó có 13.1 nghìn lượt xem
Thay thế
Một ngày tốt lành để cắm trại, cắm trại cuối tuần
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh