4
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Mọi thứ về Người bạn tốt nhất Trung bình cộng 4 / 5 ra khỏi 14
Cấp
Không, nó có 93.9 nghìn lượt xem
Thay thế
Tất cả về người bạn tốt nhất của tôi, 절친 의 모든 것
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh