5
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Hãy tài trợ cho tôi Trung bình cộng 5 / 5 ra khỏi 2
Cấp
Không, nó có 5.3 nghìn lượt xem
Thay thế
부탁 해요 후원자 님
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh