3.1
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Không phải là bạn - Tôi phải gọi cô ấy là gì? Trung bình cộng 3.1 / 5 ra khỏi 7
Cấp
Không, nó có 18.7 nghìn lượt xem
Thay thế
N/A
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
manga