2.8
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Không nhiều không ít Trung bình cộng 2.8 / 5 ra khỏi 5
Cấp
Không, nó có 18.1 nghìn lượt xem
Thay thế
Đang cập nhật
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh