5
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Kẻ xấu (Mojo) Trung bình cộng 5 / 5 ra khỏi 1
Cấp
Không, nó có 19.8 nghìn lượt xem
Thay thế
나쁜 남자
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh