5
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Búa của tôi ở đâu Trung bình cộng 5 / 5 ra khỏi 1
Cấp
Không, nó có 8.1 nghìn lượt xem
Thay thế
Bạn có muốn làm gì không?
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh