4.3
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Bật Trung bình cộng 4.3 / 5 ra khỏi 4
Cấp
Không, nó có 15.3 nghìn lượt xem
Thay thế
스위치 온
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh