0
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
Bạn là người đầu tiên của tôi Trung bình cộng 0 / 5 ra khỏi 0
Cấp
Không, nó có 1.2 nghìn lượt xem
Thay thế
오빠 가 처음 이야; Oppaga Cheoeumiya
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh