3.7
Xếp hạng của bạn
Xêp hạng
APP cho Hoàng đế của bóng đêm Trung bình cộng 3.7 / 5 ra khỏi 3
Cấp
Không, nó có 14.1 nghìn lượt xem
Thay thế
Đang cập nhật
Author (s)
Nghệ sĩ
Genre (s)
Kiểu
truyện tranh